4k321

搜索
开启左侧

黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1 3D电影

蓝鸟 发表于 2023-4-7 17:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
黑豹2 豆瓣评分: 5.4分
年代:2022年上映
片长:161分钟
类型:剧情 科幻 奇幻 冒险 
导演:瑞恩·库格勒 / Ryan Coogler
主演:利蒂希娅·赖特 / 露皮塔·尼永奥 / 丹娜·奎里拉 /温斯顿·杜克 /安吉拉·贝塞特
3 D 格式:hsbs half-ou sbs 

封装音轨:DTS-HD.MA 7.1 Dolby TrueHD 7.1 Dolby Atmos 
简 介 
8 \3 W1 t3 ], ^9 m* \2 y6 a; s' s
 在“黑豹”特查拉国王不幸去世后,苏睿(利蒂希娅·赖特 Letitia Wright 饰)、奥克耶(丹娜·奎里拉 Danai Gurira 饰)、拉曼达女王(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰)、姆巴库(温斯顿·杜克 Winston Duke 饰)为了保护瓦坎达而战。瓦坎达人努力迎接他们的新篇章,他们必须在娜吉雅(露皮塔·尼永奥 Lupita Nyong'o 饰)和罗斯探员(马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰)的帮助下团结起来,为瓦坎达王国开辟新道路。
% v1 X% Z  E, z! x/ x- K6 Q+ U" }' H0 k6 E3 }

# T) |' x- E2 A/ h5 F& d6 f获奖情况 
" ~6 G7 o6 M3 ~ 第95届奥斯卡金像奖 (2023)
* K( k; z4 m& u; `5 p. e( v' F 最佳女配角(提名) 安吉拉·贝塞特/ ~, k3 F+ v# i$ i9 C( F) T& E2 g+ H
 最佳视觉效果(提名) 克雷格·哈迈克,R·克里斯托弗·怀特,杰弗里·鲍曼,丹尼尔·萨迪克' ~4 s& p" ~- Q8 p0 c+ ^
 最佳服装设计 露丝·E·卡特/ J8 x" @6 Y  ^9 [! v& q. @
 最佳化妆与发型设计(提名) 乔尔·哈罗,卡米尔·弗伦德
- h  n6 t* N, T7 l! _4 @ 最佳原创歌曲(提名) 特姆斯,路德维格·戈兰松,瑞恩·库格勒,蕾哈娜' ~6 F7 r, [1 \' m$ t' [
 第80届金球奖 (2023)
* a: l( O+ q6 h" P3 l& A; ] 电影类 最佳女配角 安吉拉·贝塞特6 T% L$ w$ S" ~( n, E5 s8 g
 电影类 最佳原创歌曲(提名) 路德维格·戈兰松,瑞恩·库格勒,蕾哈娜8 B! x- Q9 G2 }# t4 x# ^5 I8 x
 第76届英国电影学院奖 (2023)5 f, I/ q* G. j- B
 电影奖 最佳女配角(提名) 安吉拉·贝塞特! G$ D. u! m, t7 Y5 I8 S
 第29届美国演员工会奖 (2023), b' l, b9 x7 [
 电影奖 最佳女配角(提名) 安吉拉·贝塞特
  Q7 F+ k' \/ \ 第34届美国制片人工会奖 (2023)
1 y+ S. y  U5 b9 G 最佳电影制片人奖(提名)
* Y6 z* d" \; g) f; R
6 u. U* I* D( G! e1 p

' k* [' q/ F  [* \1 r2 z& O; @
Video
. b$ v& A9 S9 aID : 1
2 k* |! T3 v6 SFormat : AVC4 I  @/ e  A# O# u
Format/Info : Advanced Video Codec
: t& l' z& }# S2 L" AFormat profile : High@L4.1
$ L0 A. x& M! j: {* IFormat settings : CABAC / 2 Ref Frames+ L* M" G# S' Y% p. ~8 s% M
Format settings, CABAC : Yes
; A# ], B2 W% C8 I5 U( SFormat settings, Reference frames : 2 frames- P" y" f2 ~' j7 v3 a# u$ t
Format settings, GOP : M=3, N=245 @* W) P9 ~2 R6 p
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
1 J( {1 m( X; f0 B" _Duration : 2 h 41 min
; g) l/ J9 N+ t3 ~1 ?' ~Bit rate : 13.3 Mb/s9 I0 X6 h1 i; [' a. c' R( }5 r
Nominal bit rate : 15.5 Mb/s
4 v' |6 s$ F/ ?Width : 1 920 pixels, G+ z. g9 }' r5 j/ C6 Y
Height : 1 080 pixels1 x% g# r: [: \
Display aspect ratio : 16:9
! ~) ^8 d, r7 eFrame rate mode : Constant3 p- s- J' `2 \* g3 H* p" v
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
' ?' [# K7 j% \2 [  zColor space : YUV" ^# M  f' J7 [
Chroma subsampling : 4:2:0
  z# V5 D: E& C* r1 zBit depth : 8 bits' M6 u" {, n& K- l
Scan type : Progressive- P& M; j. ~0 E7 Y
Bits/(Pixel*Frame) : 0.268% |! o5 L! T( s. [3 _
Stream size : 15.0 GiB (59%)
( c! J' x" F, M, I( h6 Q& ^8 hWriting library : x264 core 148
1 s2 N3 I9 O6 r5 f7 S" ]Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=48 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=cbr / mbtree=0 / bitrate=15500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=15500 / vbv_bufsize=15500 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00# f( z- I' _" ^! o* j3 f
Default : Yes
! M8 t8 ^. A0 d9 V9 LForced : No
; o. [2 r, ]- d- f; g% ~4 I  WColor range : Limited% t; I( _  f9 f5 t! i) o
Color primaries : BT.709/ g) J+ m" c. R( q. ^
Transfer characteristics : BT.709
/ M+ X0 B  [8 _- y8 EMatrix coefficients : BT.709
( `6 [% |1 h$ U7 r# tAudio #13 p! s0 E. g7 |
ID : 2
; G2 _8 I7 Q, q) DFormat : DTS XLL  |# D$ Z' B( X& F$ r' I/ M  S
Format/Info : Digital Theater Systems# X0 ^/ e. F& K7 [
Commercial name : DTS-HD Master Audio
! r, a+ U* x0 yCodec ID : A_DTS
: W9 I: m' X4 q7 QDuration : 2 h 41 min
( D3 B3 Y$ w4 @1 F" S( I- }6 bBit rate mode : Variable7 e. C6 O- B- K& @0 O. k! d1 @& `
Bit rate : 4 844 kb/s8 @8 d) J4 K( G8 s
Channel(s) : 8 channels
+ d0 H" H9 i- nChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
# R6 Q/ t' C. aSampling rate : 48.0 kHz% \' U" k( N/ v# L2 u3 n% U; C
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
9 b% `& S' D, T, r; H6 h" I) ~Bit depth : 24 bits
' }5 f, ?$ i1 \" ]1 YCompression mode : Lossless
2 P8 o! f% ?1 y3 O) PStream size : 5.46 GiB (22%)
9 H. T! _* m  r! r4 |Title : DTS-HD MA 7.1
# o! k# L5 @/ @3 t' A0 q3 O% ZLanguage : English8 q8 e" b7 z* Y" V3 D8 A
Default : Yes4 }1 J3 N& A" {$ u+ @. d
Forced : No
2 ~/ F  h7 I0 [3 ?5 [1 I$ dAudio #27 e5 p. D# Q8 ^' ]) e8 d* H  Y; T
ID : 3
) B6 K% V3 d# l# X# W" p  gFormat : DTS XBR/ G, C8 ]3 c/ U: I
Format/Info : Digital Theater Systems; A# M) b/ s1 m4 j  n9 l# F
Commercial name : DTS-HD High Resolution Audio) t4 a' Q( x) I1 J0 q. h+ M
Codec ID : A_DTS8 x# r5 h: B8 X$ F. y
Duration : 2 h 41 min3 Q: _- R/ Y: u! p1 ?) j& p
Bit rate mode : Constant" U6 _. c3 M0 S) }
Bit rate : 2 046 kb/s
# O1 b3 Z" Y1 X" F" {9 H9 qChannel(s) : 8 channels
* r) u' Q8 P7 W! l/ m0 QChannel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
% u) I+ s6 n' uSampling rate : 48.0 kHz
# F' _. C# E+ x. J2 p, VFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
7 j. v, m5 P  i0 I8 }* SBit depth : 24 bits& Z+ p: S( _6 Y3 M( |0 w1 y0 y* F/ u
Compression mode : Lossy
4 E1 M# Z6 R0 Y6 [* DStream size : 2.31 GiB (9%): R5 \! L, V: D' q
Title : DTS-HR 7.1
* d5 j0 J1 i2 F1 E6 O3 ~+ X& wLanguage : Japanese
! D2 @( k3 ~% p6 H; ADefault : No
9 q4 _' f3 a/ Z$ y7 }* UForced : No+ R# W$ J( |/ [7 {8 \
Audio #3
; o$ P: A6 A5 t) C3 OID : 4
& m6 e( k- P& K$ W9 L9 c$ }ID in the original source medium : 4353 (0x1101)
/ x( c, W0 N  P& O4 l% jFormat : AC-3/ |5 L% S9 x3 l9 s2 k3 W# u/ N
Format/Info : Audio Coding 3( y4 B3 d4 T" n7 H
Commercial name : Dolby Digital9 _+ u6 x2 S7 N! |* l0 t
Codec ID : A_AC3
0 A2 t4 r1 w8 j' i/ f6 `( wDuration : 2 h 41 min
3 J9 K' F$ Q* m0 ^Bit rate mode : Constant2 S; V8 G. |  C5 B! p- K
Bit rate : 320 kb/s
) D3 V5 X: E. [4 t7 gChannel(s) : 2 channels
# b, u+ K# |9 h6 P0 s4 A9 hChannel layout : L R0 O  I. ?. y5 L: t$ I4 H2 Z
Sampling rate : 48.0 kHz1 k1 b3 a( z9 u+ I
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)& |% |; _* ~; J; z
Compression mode : Lossy
6 M3 f$ L" m7 I  K4 m* OStream size : 369 MiB (1%)
' a: n0 Q3 ]8 |+ f, {/ Q% W2 KTitle : DD 2.0  g9 u( W+ @1 [+ ?  }: l: `( ?
Language : English
9 P; |$ I: s8 z' b7 o  HService kind : Complete Main: g1 z2 b$ o* M3 h. H
Default : No
# g8 Z6 b9 U* k) g" UForced : No% e1 I3 x- O5 c. O1 G. _
Original source medium : Blu-ray* j5 G: S, P- m( }$ h
Audio #4: W+ x6 T/ e. J
ID : 55 E3 o) b6 b" s, ?# Q2 h  Y) b6 A
Format : E-AC-3
  I( n0 p4 w% n3 MFormat/Info : Enhanced AC-3
4 n! F0 g: q. NCommercial name : Dolby Digital Plus* c; n8 B- _( O
Format profile : Blu-ray Disc* }$ z' R3 K: `4 y. z  i# d
Codec ID : A_EAC3/ M% k" {- `! Y! y( n; q; d
Duration : 2 h 41 min
4 `& h! G! e' dBit rate mode : Constant
! B/ M- L  F$ e8 I8 c  C+ YBit rate : 1 024 kb/s
  N7 _5 ?. d* F3 A( ~# w. e1 n9 VChannel(s) : 8 channels7 w9 v5 |) b  J' N9 ?/ A
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb7 S0 ^% V2 `- l" s# Z
Sampling rate : 48.0 kHz
/ C% X  w4 r6 P2 CFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
' v* q+ Y/ u6 v9 ~2 T. tCompression mode : Lossy/ S5 F' F& u5 k4 j+ c. U% I
Stream size : 1.15 GiB (5%)
4 t6 Z0 ^3 o& {7 E/ B. E6 |3 k% qTitle : DDP 7.1
& s! H5 ^4 Z$ }/ e. qLanguage : Spanish
+ w+ x# M' Q5 d/ w1 V; lService kind : Complete Main
3 c/ y/ C* N& zDefault : No) E4 @3 m& Q  y* N/ q
Forced : No$ ]6 F4 C0 t7 o8 q# L* e* G
Audio #56 Q7 d  |+ u& j& B4 @
ID : 6
& w" R, E1 o, D3 \4 b" RID in the original source medium : 4354 (0x1102)
5 C" w6 b- m7 |( w) c7 |) EFormat : AC-3
( s3 Y; r: z' `4 xFormat/Info : Audio Coding 3
0 d  Y1 V/ |: V# B% BCommercial name : Dolby Digital* D" j8 f6 j: Z* E/ A4 n
Codec ID : A_AC3
7 |+ J8 G6 C  kDuration : 2 h 41 min3 r2 y! c! r' n: H% Z4 F' a
Bit rate mode : Constant+ k% W# o7 g  e9 V
Bit rate : 640 kb/s; Q# i0 ~+ C$ p9 e( Z& G( g
Channel(s) : 6 channels1 T$ k7 o: o. f- a* |
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
6 G$ W  Q$ n9 S- h' g. bSampling rate : 48.0 kHz
% m8 u. @/ |! I0 v6 kFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF), X6 e* L* n9 W; w
Compression mode : Lossy
# g/ f* x% `/ N* @: C" A2 p/ L5 HStream size : 738 MiB (3%)
( x& T8 ?. y, H) xTitle : DD 5.19 w  Q2 W6 X5 V2 h( S. n; N
Language : Spanish
% U1 B4 p8 F0 M. \Service kind : Complete Main
  S" w* D0 t7 BDefault : No
7 p1 m& z  n8 j6 t, OForced : No
$ n5 @8 S5 t0 g- ~4 B5 g" s: f" lOriginal source medium : Blu-ray0 K7 U3 S" ~) ?3 F- z
Audio #6
3 f" X9 X  H9 N7 _- U- L; ~ID : 74 f! z) T# k4 i: ?- _% k
ID in the original source medium : 4355 (0x1103)) x1 _: @. A" c* F
Format : AC-3
. P+ U3 l' H, AFormat/Info : Audio Coding 3
! r0 |+ P4 p+ H5 g. V- }5 l* T  sCommercial name : Dolby Digital
0 W* U: x" ^: gCodec ID : A_AC3
! x6 n; s# t$ e' g, y/ [7 w1 xDuration : 2 h 41 min1 @' C; o  d  n6 c: U' k  S
Bit rate mode : Constant
% y0 u- P$ w& z$ H8 oBit rate : 192 kb/s6 L) ?& _* }7 v: T8 b5 I
Channel(s) : 2 channels
# ~0 r5 s5 ]# k- e' k6 aChannel layout : L R
; Q& I' i" g, GSampling rate : 48.0 kHz5 W& n4 Y- u, x& D1 K- v' C0 Z: }
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
% M; a# s, T/ o! I+ |) pCompression mode : Lossy
2 K6 q% h9 |" @$ P+ b2 M! K. {Stream size : 222 MiB (1%)# r% c/ h, Q0 U$ w3 h
Title : DD 2.0 - COMMENTARY
) h: B" o$ ]9 o+ z; FLanguage : English
) ]0 v6 j0 r; ]2 O2 V  _Service kind : Complete Main7 t4 d5 x' k4 `" K7 X1 m" p4 u
Default : No, }: P% N, e0 s+ _
Forced : No- F1 D# e- k6 N& R
Original source medium : Blu-ray( [. \! i& S* M
Text #1- y5 x/ [5 F; `' Z
ID : 86 K/ D7 i; X2 p4 |1 b9 J2 W$ M4 N
Format : PGS: t" B6 J  p+ G3 m/ I
Muxing mode : zlib
. E; S0 P/ i1 n) @+ HCodec ID : S_HDMV/PGS! y9 v: N0 b: }
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: y( ^! i& x8 T% u% ^$ t" y# ADuration : 2 h 33 min$ x) [) j# h1 k! o1 q; M, I& A
Bit rate : 39.0 kb/s9 q4 l5 t  ]2 Q( k0 i
Frame rate : 0.380 FPS
; Y' o) N3 Q" }5 X) j2 F, jCount of elements : 3496
# H/ j* n$ V9 J9 G/ XStream size : 42.8 MiB (0%)
2 m0 P$ p  m5 hLanguage : English0 {$ g# j3 n/ R8 g5 z0 ~0 F$ {
Default : Yes
& b2 x; o2 A1 o# a' @( O8 gForced : No' \! k) y! S& l2 `5 C
Text #2! N/ N! Q$ o' ?6 }7 H
ID : 91 h) I9 U: u8 x* H; ^: }4 q# p* [
Format : UTF-8' c& M* f! h0 K* q( M
Codec ID : S_TEXT/UTF8: k5 {# h9 ]9 p
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" I0 a9 V  L/ m+ D* v
Duration : 2 h 37 min+ L- V  t0 E) Z$ a) ?" e) v
Bit rate : 44 b/s2 ]2 z+ w8 C5 _$ h; t8 U" _
Frame rate : 0.192 FPS1 f% |) H0 S; g7 T2 H3 p" L" n
Count of elements : 1813
; ?& m4 Q& a0 y$ c( dStream size : 51.2 KiB (0%)
+ J  ?! D' s* r$ L, OLanguage : English& o: R9 c9 O- o; a, N  E
Default : No
7 f  G: [# P9 T5 P) j3 s+ yForced : No
" P1 [) F% H6 \5 @# OText #3- v2 A) C' U' u# A
ID : 10
; c/ A' @5 H, MFormat : UTF-8
7 P9 ~5 b$ ~4 Y. A4 OCodec ID : S_TEXT/UTF8: U  g) T% P! z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
8 Z: N  z8 N  Y7 O- JDuration : 2 h 38 min
, A6 j8 X0 W+ Y$ eBit rate : 55 b/s! ?5 k, h$ v4 H7 k) b
Frame rate : 0.253 FPS3 P3 Y) Z' y0 ^4 J$ j0 y
Count of elements : 2406" S1 y% n2 j  }) Y  `
Stream size : 64.0 KiB (0%)
; M  {  k* y& F$ K% e. dTitle : SDH
/ \2 `* p4 n3 K: T$ v8 kLanguage : English0 W, E9 O) w; _; N9 \& I8 H9 T! c4 V
Default : No4 q% x" M& K% k$ v
Forced : No
; k) P5 g; u8 z) o  A2 dText #4
1 b7 q7 c, w$ ^: P' b: eID : 11
1 L& h! X5 l2 ]8 ^; MID in the original source medium : 4608 (0x1200)
8 A  v4 O+ E; |$ @. aFormat : PGS! x$ o- z1 p* Z) n, {0 B: j0 l# O
Muxing mode : zlib$ H7 k/ p; }+ |9 e/ t- M& s: j5 y: c2 l
Codec ID : S_HDMV/PGS
% V1 o" J8 }' k7 @( S" c, x, R' b' @Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- F* r- T. Z$ Y6 g, v/ p9 S& C
Duration : 2 h 38 min* q, y3 ~/ Q$ M1 ?" {7 P; b. L4 J
Bit rate : 38.8 kb/s
+ k) G& \9 i: ^$ rFrame rate : 0.511 FPS
3 `, @% S% g6 J( O1 QCount of elements : 4856
( O7 i7 [$ A5 i% q8 F; xStream size : 44.0 MiB (0%)/ o7 C4 C" J* W" S! r/ R. y1 I
Language : English4 g, W- }& }- U3 }8 B& A& O5 ~
Default : No' I* _3 o4 L+ K% |! r
Forced : No
5 _" L$ X- g! C- s- S7 Q. fOriginal source medium : Blu-ray, x6 f" q( r0 P- i# R% r
Text #5' C( ?) z2 _/ O/ Y
ID : 12* A! m, i2 Z8 ~2 P' C4 L2 ]5 }! C
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
2 T6 T) q# p9 c, ?; P1 b+ h* ?Format : PGS2 I7 d5 {1 N, Q3 d
Muxing mode : zlib9 P: x* t) s# }0 h( e
Codec ID : S_HDMV/PGS' I9 n8 k, U6 L# ~4 z. |0 H
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 S  D# S8 s9 [! g3 fDuration : 2 h 41 min
5 ^6 J' c% W1 ^' z) F: J6 pBit rate : 27.4 kb/s
/ X' r3 }6 z: x5 S8 X# E4 t7 eFrame rate : 0.360 FPS
5 J3 k# V% ~2 z, W+ o8 U( bCount of elements : 3476
- q1 w1 M) ?# I9 j# cStream size : 31.6 MiB (0%)
* e% l/ z! j) ?/ }5 v7 o) {. ?  @0 aLanguage : Spanish5 d/ c* h( g. Z. t- Q
Default : No. d: M# }6 E8 ^0 ~
Forced : No
3 C; c. }# l- B/ i! ^Original source medium : Blu-ray
! K  }$ P# E4 N5 X! R* rText #6
# }5 P9 k5 L* g; y. ]; w% uID : 13
2 E9 k$ m/ U2 ^3 w2 DID in the original source medium : 4610 (0x1202)
, Y0 f9 F$ G3 h  |& N: xFormat : PGS- x( a1 r3 ~; j' M6 A9 A
Muxing mode : zlib
8 {- M* g3 X) u+ j/ ^Codec ID : S_HDMV/PGS
  [3 V4 s+ K8 {7 ?4 g" `Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  Q( N# u% u1 s: C7 u
Duration : 2 h 41 min6 Z! F0 [- J" K0 X8 T
Bit rate : 74.5 kb/s
3 ~, N, |% e7 T  t. `2 D3 UFrame rate : 0.711 FPS
& {) Q* S5 F$ k. ^/ |- u1 LCount of elements : 6872
4 ^3 h6 e, r4 W1 ?0 TStream size : 85.9 MiB (0%)9 Z" V* m2 g6 x6 X1 q4 y3 w# v0 X
Title : COMMENTARY
' j6 S) s* y0 H; X/ R: d3 `& {Language : English
2 d6 f1 E; m; @' z+ ~9 yDefault : No- F4 B0 G' B- g
Forced : No4 J+ j8 q0 d! p3 `  F
Original source medium : Blu-ray
* J3 r6 S1 C% N1 ~; S+ pText #7
$ Z( X) e6 ]- l$ LID : 14
8 Q- b! r/ C9 JID in the original source medium : 4611 (0x1203)+ D% o" G) E" T8 _# k
Format : PGS2 m" P& g: B. f/ ^
Muxing mode : zlib
$ O* N2 w& ?# BCodec ID : S_HDMV/PGS
/ p3 J' ~: N" s" g" S. {Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- B8 T3 C& K! DDuration : 2 h 41 min  c6 X/ y9 O0 N
Bit rate : 58.0 kb/s. x8 Z" c; E( l  {2 N) X* E  @
Frame rate : 0.633 FPS
. p2 {+ a) c  Z! }( s9 DCount of elements : 6118$ h7 _3 G. ^0 q) b9 j
Stream size : 66.8 MiB (0%)$ t# i' }2 S% j
Title : COMMENTARY0 a0 y9 [3 }. e0 a
Language : Spanish
( Y. g; C" h( \Default : No
3 S+ t) w1 C: r$ b8 R1 S" }Forced : No/ X# N( O: f. F: g" I6 t
Original source medium : Blu-ray  z& s* ?  r9 x9 s
Text #89 B% `) H, |' o0 A, D+ y1 A2 E% C
ID : 151 Q, B6 z: p" U$ n% W+ F
ID in the original source medium : 4612 (0x1204): G5 @4 s) |$ \
Format : PGS
7 f  E5 z( W3 Q( i+ W! aMuxing mode : zlib
' v1 K- J! c2 X$ i' U" y7 G7 TCodec ID : S_HDMV/PGS$ A: z9 s: d5 b9 M9 s/ Y
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 l$ B! x$ ?, F- W! s! g( _Duration : 2 h 39 min, p) @9 b7 z& P
Bit rate : 2 161 b/s% z7 u: T5 Q* E* h$ e+ B
Frame rate : 0.038 FPS  o, F9 d1 e/ h& o* N1 P
Count of elements : 366: c/ Q; \; W. Y3 q
Stream size : 2.46 MiB (0%)* @; ~3 B0 M+ M# K2 `) d2 F9 e5 v! o
Title : FORCED2 T* K7 \2 j: I3 H6 ?& X
Language : Spanish
1 C9 m  X. _8 v  M$ h, [# T0 ADefault : No5 B1 P! i% n0 }. q+ M* U2 T6 ?
Forced : No3 Z" l! a$ Q4 ^1 B1 ]% S& j
Original source medium : Blu-ray
/ ~" o0 @, D' g0 H% f( S& RText #9
2 w5 H. ?& s3 z# N/ k4 bID : 16
, ^5 p; W% C' }* `; D0 CID in the original source medium : 4768 (0x12A0)0 h, k, o5 }/ e4 K6 Q6 Z
Format : PGS- I6 G- p3 x2 ?
Muxing mode : zlib
( s# Q) ?& i3 x. dCodec ID : S_HDMV/PGS3 Q' K6 q# a$ X9 ]8 C  F  g
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* `# Y5 w" z7 n5 m) [
Duration : 2 h 38 min
9 ~$ i! K- n$ z# e+ Z# w+ SBit rate : 38.5 kb/s7 r2 {0 R' `7 _2 c
Frame rate : 0.511 FPS# D8 C9 t7 s' e) l7 c' n( d: D
Count of elements : 4856
. H4 }  v. c0 L6 ]Stream size : 43.6 MiB (0%)1 ~7 Y9 G+ q0 D4 o" F
Language : English
$ `5 m- u- ]; a8 {+ h9 m- O. A& a: NDefault : No( u+ h; B% X* @- C* c2 q5 l
Forced : No
; b) c' H+ o: r! l; `/ rOriginal source medium : Blu-ray6 U( f4 v+ w3 C2 V( f
Menu
: b, S6 i& S4 W4 ]. T' b- U00:00:00.000 : en:Chapter 016 |* q: T* L" s8 b: \* M2 ~6 i0 [
00:06:23.716 : en:Chapter 02
4 w- M7 [* B/ c3 a0 k4 ^3 b9 J00:11:47.581 : en:Chapter 03! e6 L, H$ J7 ?8 T0 S# }
00:18:45.916 : en:Chapter 049 ^* `/ e( N& [- b' y& \
00:23:16.686 : en:Chapter 05& c2 c, ^" ?( [# j  l4 ]
00:29:52.415 : en:Chapter 06
; d+ Q+ ~& X% A- h  \" @00:33:12.949 : en:Chapter 07
- y( G* m( i6 `  w0 i4 }1 j00:35:17.740 : en:Chapter 08
/ ]3 ^# H( j7 ^% N00:39:54.183 : en:Chapter 09
( Z/ U, F( Z/ l# V00:46:41.715 : en:Chapter 10" m& B1 A3 v. f1 U* j0 k: Q
00:53:11.021 : en:Chapter 11- W9 b3 D' f2 C
00:58:20.997 : en:Chapter 12
1 U/ y$ ~  A8 b/ U) }01:02:33.166 : en:Chapter 13
/ n3 U) b- t% S0 v- V01:04:52.388 : en:Chapter 14' L# Z6 v0 |+ o+ G& q
01:12:35.434 : en:Chapter 15
; V$ e/ n# h+ S, W- t01:21:47.193 : en:Chapter 16, K! @& Z) Z5 K6 _. r5 q& U
01:28:29.345 : en:Chapter 17" L% X! r( X& f
01:40:24.018 : en:Chapter 18
. K4 t0 p7 L3 x1 x' e& P01:44:45.195 : en:Chapter 19
- W0 p1 I0 n- Q1 |) p01:53:09.407 : en:Chapter 20% d, M6 Q, V6 N- O, \
01:58:03.576 : en:Chapter 217 C/ b5 u; i9 V% X# M
02:04:36.177 : en:Chapter 22
: t5 D: {( ?% u) j02:10:13.680 : en:Chapter 234 L  B4 C, y( }' d
02:19:33.448 : en:Chapter 24
( v1 _( g' |5 n4 v02:24:00.882 : en:Chapter 25
0 W8 b3 x* ~: W/ W02:31:27.661 : en:Chapter 26+ c$ c* W! @3 z3 l! I1 ]! t. x
02:33:54.308 : en:Chapter 27
! A$ E' ]- N3 C
黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 25.33GB

Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT.torrent ( 32.36 KB )


7 @) q- y( `) j5 H% c# o' }3 R- |" ^5 ?6 ~( ]' N( Y
黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 27.52GB

Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 35.1 KB )


! x+ a8 m$ b( M  j4 C* H; L
5 ]7 X( H" W9 q) s, b
黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 25.95GB

Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.torrent ( 33.15 KB )

0 g& A0 h* ~  U3 X2 G! s
# |7 x5 C; T2 g: D7 P+ K/ @
黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-3DT 46.11GB

Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-3DT.torrent ( 58.32 KB )


8 e% {. d7 ~" H* p2 X4 ~% c' @4 g* `1 V/ a6 S& m
黑豹2.Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 26.90GB

Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.3D.BluRay.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT.torrent ( 34.31 KB )


0 H0 _& [2 W0 n: t. E2 |& N
& L! C7 [4 d+ `5 ^# N8 W
% \4 r$ S# |% h5 D
加入蓝光高清网VIP会员  无限制下载本站所有资源---点这里

资源下载、资源播放、字幕使用、无法下载等常见问题---点这里
回复

使用道具 举报

全部回复1 显示全部楼层
yhjunn手机认证 发表于 2023-4-10 13:16:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此帖值得顶,,,,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

声明:您在社区发表的所有信息仅代表用户个人观点,与本网站立场无关,希望各位烧友理性发言,不发表违法国家法律禁止的话题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表